English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Kontakti

Koordinatorka strokovne skupine

Tončka Jesenko, univ.dipl.inž.kmet.

T: 01 513 66 36

KGZS, Celovška 135, 1000 Ljubljana

E: toncka.jesenko@kgzs.si

Člani strokovne skupine

Igor Škerbot, univ.dipl.inž.agr.

T: 03 42 55 514

KGZS KGZ Celje,

E: igor.skerbot@ce.kgzs.si

Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

 

Iris Škerbot, univ.dipl.inž.agr.

T: 03 710 17 88

KGZS KGZ Celje,

E: iris.skerbot@ce.kgzs.si

Cesta Žalskega tabora 1, 3310 Žalec

 

Robert Golc, univ. dipl. inž.kmet.

T: 04 234 24 11

KGZS – Zavod Kranj,

E: robert.golc@kr.kgzs.si

Šuceva, 4000 Kranj

 

Ana Ogorelec, univ.dipl.inž.kmet.

T: 01 895 38 76

KGZS KGZ Ljubljana,

E: ana.ogorelec@lj.kgzs.si

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

 

Miša Pušenjak, univ.dipl.inž.kmet.

T: 02 228 49 19

KGZS KGZ Maribor,

E: misa.pusenjak@kmetijski-zavod.si

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

 

Breda Vičar, univ.dipl.inž.kmet.

T: 02 539 14 35

KGZS KGZ Murska Sobota,

E: breda.vicar@gov.si

Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

 

Jana Bolčič, univ.dipl.inž.kmet.

T: 05 631 04 79

KGZS KGZ Nova Gorica,

E: jana.bolcic@go.kgzs.si

Ulica 15. maja 17, 6000 Koper

 

Natalija Pelko, univ.dipl.inž.kmet.

T: 07 373 05 89

KGZS KGZ Novo mesto,

E: natalija.pelko@kgzs-zavodnm.si

Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

 

Branka Majcen, dipl.inž. kmet

T: 02 741 75 00

KGZS – Zavod Ptuj

E: branka.majcen@kgz-ptuj.si

Hardek 34 g, 2250 Ormož

 

 

 

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC