English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Kontakti - Kmetijska svetovalna služba pri KGZS

Člani strokovne skupine


Oddelek za živinorejo KGZS - Služba za svetovanje v živinoreji

Specialisti za živinorejo KGZ - Svetovalna služba
Jasmina Slatnar
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, 
Celovška 135, 1000 Ljubljana
T: 01/ 513 07 00
E: jasmina.slatnar@lj.kgzs.si
 
Eva Tkalčič
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, 
Vinarska 18 , 2000 Maribor
T: 02/ 228 49 00
E: eva.tkalcic@kmetijski.zavod.si
 
Janez Lebar
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, 
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
T: 02/ 539 14 10
E: janez.lebar@siol.net
 

Jože Puhan
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, 
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

T: 02/ 539 14 10
E: joze.puhan@siol.net
 
Igor Tumpej
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, 
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
T: 02/ 749 36 10
E: igor.tumpej@kgz-ptuj.si
 
Anton Hohler
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, 
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
T: 02/ 749 36 10
E: anton.hohler@kgz-ptuj.si
 
Helena Prepadnik
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Celje, 
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
T: 03/ 425 55 00
E: helena.prepadnik@ce.kgzs.si
 
Peter Pšaker
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Celje, 
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
T: 03/ 425 55 00
E: peter.psaker@ce.kgzs.si
 
Franc Pavlin
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, 
Iva Slavca 1, 4000 Kranj
T: 04/ 280 46 00
E: franc.pavlin@kr.kgzs.si
 
Miha Štular
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, 
Iva Slavca 1, 4000 Kranj
T: 04/ 280 46 00
E: miha.stular@kr.kgzs.si
 
Egon Volk
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, 
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
T: 05/ 335 12 00
E: egon.volk@go.kgzs.si
 
Snežana Levstik
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, 
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
T: 05/ 335 12 00
E: snezana.levstik@go.kgzs.si
 
Stane Bevc
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, 
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
T: 07/ 373 05 70
E: stane.bevc@gov.si
 

 

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC