English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Oglaševanje in cenik

Naročilnica za objavo oglasa

 

Cenik oglaševanja

 

Rokovnik izdaj Zelene dežele 2018

 

Dodatne informacije o oglaševanju v Zeleni deželi lahko dobite na:

zelena.dezela@kgzs.si, telefon: 01 513 66 10, gsm: 040 367 045.

Glasilo Zelena dežela

Zelena dežela je revija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki jo na dva meseca prejemajo vsi njeni člani. Letno izide 6 številk. Namenjena je obveščanju članov KGZS o aktualni problematiki, novostih, pomembnih strokovnih vprašanjih, o delu organov KGZS na vseh ravneh in o delu strokovnih služb. Velik pomen ima tudi na področju spodbujanja formalnega in neformalnega izobraževanja ter informiranja o širše zanimivih temah.


Naklada revije je 92.000; od tega razpošljemo dobrih 91.000 izvodov na naslove vseh naših članov po vsej Sloveniji, nekaj sto pa naročnikom, ki niso naši člani, a so izrazili željo po rednem prejemanju časopisa. To so pretežno podjetja, srednješolski in visokošolski učitelji, upravne enote, občine ter posamezniki. Zelena dežela je edina strokovno-poljudna revija na podeželju in tudi v mestih v tako visoki nakladi.

 

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC