English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Neuradni izidi volitev v organe KGZS

 

Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije objavila neuradne izide volitev v organe KGZS

 

Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je 5. junija 2012 objavila neuradne izide volitev za člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS v prvi (fizične osebe) in drugi (pravne osebe) volilni skupini. Novost letošnjih volitev je bila, da so  vsi člani z volilno pravico (109.811 v prvi volilni skupini in 1802 v drugi volilni skupini) lahko prvič glasovali tudi po pošti.

 

Volilna komisija je preštela vse glasovnice glasovanja po pošti in jim dodala rezultate glasovanja na voliščih, ki je potekalo 25. maja 2012 oziroma v treh volilnih enotah (Koper, Postojna in Maribor) za volitve v svet KGZS 2. junija 2012.

 

Volilna udeležba v skupini fizičnih oseb je znašala 16,33 % (leta 2008 je znašala 11,45 %), od tega se je skoraj 92 % volivcev, ki so glasovali, odločilo za glasovanje po pošti. V skupini pravih oseb je udeležba znašala  24,08 %, od tega je 91,5 % volivcev glasovalo po pošti.

 

Največ zanimanja je za članstvo v najvišjem organu KGZS, to je svetu KGZS, iz katerega se voli tudi novega predsednika zbornice ter vsi ostale organe zbornice (podpredsednika, upravni in nadzorni odbor, častno razsodišče in stalna arbitraža). V skupini fizičnih oseb se je za 43 mest potegovalo 220 kandidatov z 19-ih list. Po neuradnih izidih volitev je največ mandatov (17) dobilo Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza,  s 15-imi mandati jim sledi Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja. Po dva mandata so dobili Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, Lista Franc Režonja in Lista Janeza Slaka. Po en mandat so dobili Kmečko društvo Nova Slovenija, Društvo članov sindikata kmetov, Lista Miha Leskovar, Lista govedorejskih društev Kranj-Tržič, Zgornja Gorenjska in Škofja Loka ter Lista Vinko But.

 

Na volitvah se je izvolilo tudi člane v  posamezne svete trinajstih območnih enot, ki štejejo od 9 do 13 članov.  V skupini pravnih oseb se je v svet KGZS izvolilo 13 članov (iz vsake območne enote eden), prav toliko pa tudi v  svete območnih enot (v vsak svet območne enote eden).

 

Volilna komisija bo iz ugotovljenih izidov glasovanja oblikovala poročilo o izidu volitev in predvidoma sredi junija objavila uradne rezultate. Predvidoma konec junija bo potekala konstitutivna seja novega 56-članskega sveta, ki bo izvolil novega predsednika in ostale organe KGZS.

 

Neuradni izidi glasovanja

Neuradni izid volitev za svet KGZS - fizične osebe

Neuradni izid volitev za za svet KGZS - pravne osebe

Neuradni izid volitev za svete območnih enot KGZS - fizične osebe

Neuradni izidi volitev za svete območnih enot KGZS - pravne osebe

 

Zapisniki izida glasovanja po pošti

Zapisnik izida glasovanja po pošti za svet KGZS - fizične osebe

Zapisnik izida glasovanja po pošti za svet KGZS - pravne osebe

Zapisnik izida glasovanja po pošti za svete območnih enot KGZS - fizične osebe

Zapisnik izida glasovanja po pošti za svete območnih enot KGZS - pravne osebe

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC