English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Dobre prakse biodinamičnega kmetovanja

 

Biodinamično kmetovanje s poudarkom na vodovarstvenih območjih

 

V biološko dinamičnem kmetovanju je naša pozornost usmerjena med drugim tudi v izboljševanje vitalnosti tal – stimuliranje mikrobiološke aktivnosti tal in nastajanja humusa, s čimer pomembno krepimo odpornost rastlin. Višja vsebnost humusa v tleh vpliva na boljšo strukturo tal, na večjo vsebnost vode, večjo zalogo mikro in makro hranil, večjo zaščito pred erozijo, večjo zaščito tal pred zbitostjo, kot tudi na povečano kapaciteto za sprejemanje in zadrževanje vode v času obilnih padavin, kar je seveda pomembno za protipoplavno zaščito. Če imamo tla bogata s humusom, tudi sušna obdobja manj prizadenejo kmetijske rastline.

 

Več humusa v tleh zagotovi tudi manjše izpiranje hranil in ostankov sredstev za varstvo rastlin v vodo. V povezavi s tem predstavljamo primer dobre prakse biodinamične kmetije Agrilatina www.agrilatina.com v Italiji (190 ha, govedoreja, sadjarstvo, pridelava zelenjave).  

 

Več o tem: 

 

 

Kontakt

Višji koordinator s področja
sonaravnega kmetovanja:

Anton Jagodic
T: (01) 51 36 710
E: anton.jagodic@kgzs.si

Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC