English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Naloge lastnikov gozdov, vključenih v regijsko certifikacijo gozdov PEFC

Vsi vključeni lastniki gozdov morajo s svojim gozdom gospodariti zakonito in na trajnostni način v skladu z merili slovenske sheme PEFC certifikacije gozdov. Trajnostni način gospodarjenja smo v Sloveniji z gozdarsko zakonodajo sprejeli kot temeljni princip gospodarjenja z gozdovi in ker mora lastnik gozda s svojim gozdom gospodariti v skladu z gozdarskimi načrti in upravnimi odločbami Zavoda za gozdove, trajnostno gospodarjenje z gozdom za slovenskega lastnika gozda ni nič novega. Večji poudarek je treba dati varnemu delu v sled številnim hudim nesrečam pri delu v gozdu.

Za lastnike gozdov je KGZS pripravila posebne Navodila in usmeritve za trajnostno gospodarjenje z gozdovi za lastnike gozdov z namenom izboljšanja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Pri izvedbi postopkov regijske certifikacije gozdov morajo lastniki gozdov med drugim:

  • omogočiti in sodelovati pri presoji primernosti trajnostnega gospodarjenja na gozdni posesti (letno se bo kontrolirano do 60 gozdnih posesti),
  • upoštevati priporočene korekcijske ukrepe določene pri presoji,
  • dovoliti uporabo podatkov o gozdni posesti za namen certifikacije gozdov,
  • ob ugotovljenih resnih kršitvah prevzeti stroške izredne kontrole.

Lastniki gozdov, vključeni v regijsko certifikacijo gozdov PEFC, morajo voditi evidenco prodaje certificiranega lesa, ki so ga posekali v svojem gozdu. Priporočamo pa tudi, da se prav tako vodi evidenca poseka vsega lesa, tudi tistega, ki se porabi oziroma predela doma, kakor tudi evidenco drugih opravljenih del v gozdu. V ta namen sta pripravljena obrazca za evidenco poseka Obrazec 10.1-1 in za evidenco drugih del Obrazec 10.1-2.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC