English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Izobraževalne ustanove

Kmetijske fakultete

Naziv šole Telefon

Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101, Ljubljana
E: dekanat@bf.uni-lj.si
I: http://www.bf.uni-lj.si

01 423 11 61
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za Agronomijo

Jamnikarjeva 101,Ljubljana
01 423 11 61
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za biologijo

Večna pot 111, Ljubljana
01 423 33 88
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo

Večna pot 183 , Ljubljana
01 423 11 61
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za  krajinsko arhitekturo

Jamnikarjeva 101, Ljubljana
01 423 11 61
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za  lesarstvo

Rožna dolina cesta 8/34,Ljubljana
01 423 11 61
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za zootehniko

Groblje 3, Domžale
01 721 78 00
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za živilstvo

Jamnikarjeva 101, Ljubljana
01 423 11 61
Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede Maribor

Pivola 10, 2311 Hoče
E: tkbv@uni-mb.si
I: http://fk.uni-mb.si
02 320 90 00

Biotehnične šole

Naziv šole Telefon

Biotehniški center Naklo,Višja strokovna šola
Strahinj 99 4202 Naklo
E: info@bc-naklo.si
I: http://www.bc-naklo.si/

04 277 21 00

Tehniški šolski center Nova Gorica,
Višja strokovna šola

Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica
E: vss@tsc.si
I: http://web.tsc.si/vss/

05 330 87 00

Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma,
Višja strokovna šola

Ulica talcev 3 8000 Novo mesto
E: s-sksgrm.nm@guest.arnes.si
I: http://www.ksgrm.net/

07 393 47 00

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana,
Višja strokovna šola

Ižanska cesta 10 1000 Ljubljana
E: vs@bic-lj.si
I: http://www.bic-lj.si/

01 280 76 10

Izobraževalni center Piramida Maribor,
Višja  strokovna šola 

Park mladih 3 2000 Maribor
E: ic.piramida.maribor@guest.arnes.si
I: http://zivilska.si/

02 331 30 48

Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola
Volkmerjeva cesta 19 2250 Ptuj
E: robert.halb@scptuj.si
I: http://vss.scptuj.si/

02 787 18 12

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje,
Višja strokovna šola 

Ljubljanska cesta 97 3000 Celje
E: group3.sscevr@guest.arnes.si
I:http://www.hvu.si/

03 428 59 00

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola 
Cesta na kmetijsko šolo 9 3230 Šentjur
E: referat.vsscekg@guest.arnes.si

03 746 29 00

Srednje šole

Naziv šole Telefon

Biotehniški center Naklo, Srednja šola

E: info@bc-naklo.si

I: http://www.bc-naklo.si/

04 277 21 00

Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola

E: bios@tsc.si

I: http://web.tscng.net/bios/

05 393 43 00

Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
E: s-sksgrm.nm@guest.arnes.si

I: http://www.ksgrm.net/

07 393 47 00

Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem
E: ssgt.nm@guest.arnes.si
I: ssgt.nm@guest.arnes.si

07 332 15 27

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

E: sgls.postojna@guest.arnes.si
I: http://www.s-sgls.po.edus.si/

05 726 13 36

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

E: bic@bic-lj.si

I: http://www.bic-lj.si/

01 280 37 00

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

E: bic@bic-lj.si

I: http://www.bic-lj.si/

01 280 76 10

Biotehniška šola Maribor
E: info@bts.si

I: http://www.s-bts.mb.edus.si/

02 235 37 00

Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo

E: ic.piramida.maribor@guest.arnes.si

I: http://zivilska.si/

02 331 34 32

Šolski center Ptuj, Biotehniška šola

E: infoscp.kme@scptuj.si

I: http://kmetijska.scptuj.si/

02 7871 730

Biotehniška šola Rakičan

E: sks.rakican@guest.arnes.si

I: http://www.solarakican.si/predstavitev/novice/

02 530 37 50

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, srednja poklicna in strokovna šola

E: group3.sscevr@guest.arnes.si

I: http://www.hvu.si/

03 428 59 00

Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola

E: solski.center-sentjur@guest.arnes.si

I: http://www.sc-s.si/

03 746 29 00

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC