English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


XXVI. tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja

Skupna kmetijska politika Evropske unije 2014 - 2020 in razvoj kmetijstva v Sloveniji

19. december 2011, Grm Novo mesto

PREDAVANJA:

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO POSNETEK S POSVETA (http://www.skledar.tv/kgzs/)

 

ZAKLJUČKI POSVETA:

 

 • Zakonodaja Skupne kmetijske politike po letu 2013 mora omogočati izvedljive ukrepe, prilagojene stanju kmetijstva in naravnim pogojem v RS. Zakonodaja s področja Skupne kmetijske politike mora zagotavljati enostavno izvajanje ukrepov na ravni kmetije  in v prehodnem obdobju  omogočati blaženje razlik med regijami, sektorji in kmetijami. Plačila iz ukrepov SKP morajo biti na voljo kmetijam, ki proizvajajo hrano na svojih kmetijskih površinah.
 • V RS kmetujemo na način, ki dejansko pomeni ukrepe zelene komponente v smislu predloga nove Skupne kmetijske politike, hkrati imamo velik delež kmetij v kmetijsko okoljskem programu, zato menimo, da uvedba teh ukrepov ne sme povzročati kmetijam novih omejitev in dodatnih stroškov.
 • Končna besedila zakonodajnih predlogov SKP morajo biti prilagojena razmeram v  kmetijstvu v Sloveniji. Na izvedbeni ravni mora zakonodaja omogočati prilagoditev ukrepov različnim strukturam kmetom v državah članicah.
 • Politika razvoja podeželja v Sloveniji naj še naprej ostane vodilna razvojna politika na podeželju tudi v okviru skupnega strateškega načrta.
 • Ukrepi razvoja podeželja in podpora ukrepov neposrednih plačil morajo biti še naprej naravnani v izboljšanje strukture slovenskega kmetijstva in izboljšanje ekonomskega stanje kmetij in slediti ciljem SKP iz Rimske pogodbe.
 • Slovenija mora izkoristiti možnosti, ki jih daje zakonodajni predlog glede svetovanja v kmetijstvu in gozdarstvu.
 • Država mora svoja dokončna stališča sooblikovati z vsemi nevladnimi kmetijskimi organizacijami. KGZS mora biti vključena v pripravo zakonodajnih predlogov.
 • Za razvoj slovenskega kmetijstva je pomembna poslovna povezanost, zato mora Vlada RS z različnimi ukrepi spodbujati povezovanje v agroživilski verigi. Pozivamo Vlado RS in odgovorne institucije kot so Zadružna zveza Slovenije in zadruge, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, da z namenom izboljšanja povezovanja v agroživilski verigi oblikujejo zavezujoče izvedbene naloge tudi zaradi zavarovanja  nacionalnih interesov.
 • V javni službi kmetijskega svetovanja poudarjamo pomen uvedbe novih metod svetovanja kot so panožni krožki ali IT orodja za učinkovit prenos znanja do končnih uporabnikov.
Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC