English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


VABILO NA 29. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije organizira že 29. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, ki bo 25. novembra 2014 v zdravilišču Thermana v Laškem z naslovom:

Znanje in inovacije za delovna mesta v kmetijstvu in na podeželju – tradicija in prihodnost.

 

9.00              Uvodni pozdravi

  • Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Franc Zdolšek, župan občine Laško
  • Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
  • mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Prenos znanj od raziskav prek izobraževanj do uporabnikov

 

9.30              Sistem inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu (AKIS) – izzivi in potrebne spremembe za slovensko kmetijstvo, prof. dr. Emil Erjavec, Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

9.55              OBZORJE 2020 (Okvirni program EU za raziskave in inovacije 2014-2020) in DRUŽBENI IZZIV 2 (Bio področje: Raziskave in inovacije na področju varne (pre)hrane, trajnostnega kmetijstva in gozdarstva, morskih in pomorskih raziskav in raziskav celinskih voda ter biogospodarstva in biotehnologije), mag. Marta Šabec, Sektor za znanost, Direktorat za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

10.20             Možnosti in akterji raziskovalne dejavnosti v RS za področje kmetijstva, prehrane, okolja, dr. Primož Pristovšek, vodja Sektorja za raziskovalno  infrastrukturo  in  mednarodno sodelovanje,  ARRS

 

10.40             Ciljni raziskovalni programi, od ideje do izvedbe - zagotovimo si hrano za jutri, Jana Erjavec, Služba za državne pomoči in razvoj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

11.10              Okrogla miza

Prenos znanja v prakso v kmetijstvu - kako sodelovati v bodoče

Sodelujejo: mag. Tanja Strniša, MKGP; Branko Ravnik, KGZS; doc. dr. Andrej Simončič, KIS; Martina Zupančič, IHPS; prof. dr. Emil Erjavec, BF;  dr. Stane Klemenčič, KGZS - Zavod Maribor

 

12.30             Kosilo

 

14.00             Delavnice s področja nekaterih ukrepov Programa razvoja  Podeželja 2014 - 2020

Delavnica 1:     Prenos  znanja  in  dejavnosti  informiranja:

  • usposabljanje in pridobivanje strokovnih znanj
  • demonstracijske aktivnosti in informiranje

Uvodničar 1: dr. Tadeja Primožič, MKGP

Uvodničar 2: mag. Olga Oblak, KGZS

Delavnica 2:     Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah:

•pomoč pri uporabi svetovalnih storitev

Uvodničar 1: Petra Božič, MKGP

Uvodničar 2: Anton Jagodic, KGZS

Delavnica 3:  Sodelovanje

Uvodničar 1: dr. Boštjan Kos, MKGP

Uvodničar 2: mag. Miran Naglič, KGZS

 

16.00             Odmor

 

16.15             Stanje v kmetijstvu v letu 2013 in prve napovedi za leto 2014; dr. Tina Volk, Kmetijski inštitut Slovenije

 

16.45           Poročilo z zaključki delavnic

Delavnica 1

Delavnica 2

Delavnica 3

                     Zaključek  posveta

                   Anton Jagodic - Zaključki dopoldanskega dela posveta

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC