English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


31. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

KMETIJSTVO IN SVETOVANJE PRED NOVIMI IZZIVI

21. –  22. november 2016

Kongresni center Thermana
Hotel Thermana Park Laško, 
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

 

Naslov posveta ni naključen, saj se nahajamo pred no­vimi izzivi, ki jih bo prineslo novo programsko obdobje EU po letu 2020. Na posvetu smo za­čeli razpravo o tem, kakšna naj bi bila skupna kmetijska politika EU po letu 2020, vendar po meri slovenskega kmeta.

 

Tudi Javna služba kmetijskega svetovanja se nahaja pred novimi izzivi. Tudi ta služba, ki je vedno v preteklosti ime­la in ima še vedno ključno vlogo v slovenskem kmetij­stvu pri tehnološkem napredku in implementaciji skupne kmetijske politike in zelo uspešnem črpanju EU sredstev, bo morala odgovoriti na nove izzive, skoraj sočasno pa se bo morala prilagoditi novi organiziranosti, ki jo pripra­vlja pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.


PROGRAM POSVETA

Ponedeljek, 21. novembra

8.00      Prihod in registracija udeležencev

 

9.00      Uvodni pozdravi  / Igor Hrovatič - vodja Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo KGZS, Cvetko Zupančič – predsednik KGZS, mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS, dr. Miro Cerar predsednik Vlade RS /

 

10.00    Predstavitev izhodišč in usmeritev Evropske komisije do skupne kmetijske politike po letu 2020 / predstavnik Evropske komisije /

 

10.45    Odmor za kavo

 

11.00    Skupna kmetijska politika po letu 2020 in vpliv na slovensko kmetijstvo / dr. Emil Erjavec, redni profesor  BF Ljubljana in predsednik Sveta za kmetijstvo in podeželje pri MKGP /

 

11.30    Oblikovanje skupne kmetijske politike po letu 2020 / mag. Tanja Strniša, državna  sekretarka, MKGP /

 

12.00    Skupna kmetijska politika po letu 2020 – stališča KGZS / Branko Ravnik, direktor KGZS /

 

12.30    Razprava

 

13.00    Kosilo

 

14.30    Stanje v kmetijstvu v letu 2015 in prve ocene za 2016 / dr. Miroslav Rednak in Marjeta Pintar, Kmetijski inštitut Slovenije /

 

15.15    Potrebna znanja in veščine za moderatorje panožnih krožkov / Natalija Vrhunc, profesionalna moderatorka /

 

16.15    Odmor za kavo

 

16.30    Uvajanje panožnih krožkov v Sloveniji s primerom dobre prakse  / mag. Olga Oblak, KGZS,  in

Vrtnarski krožki / Igor Škerbot, KGZS Zavod CE / 

 

17.15    Koncept delovanja panožnih krožkov in primer dobre prakse iz Avstrije / Hanzi Mikl, direktor Koroške zbornice iz Celovca /

 

18.00    Razprava

 

Torek, 22. novembra

9.00    Jutranja kava

 

9.30    Okrogla miza: Javna služba kmetijskega svetovanja po letu 2017

/sodelujoči: Branko Ravnik, direktor KGZS, Hanzi Mikl, direktor Koroške zbornice iz Celovca, mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, MKGP, prof. dr. Emil Erjavec, BF Ljubljana, predstavnik Zveze podeželske mladine, predstavnica Zveze kmetic Slovenije /  (Uvodni  referat s strani KGZS, sledi razprava)

 

12.30    Predstavitev zaključkov posveta - NOVO!

 

13.00    Zaključek posveta


PRIJAVA NA POSVET

-           prek spletni strani (pomoč pri prijavi na tel.: 01 513 66 00)

 

-           izpolnjeno prijavnico pošljete po pošti (poštna znamka ni potrebna)


VABILO NA POSVET

-           vabilo (v pdf obliki)

 

 

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC