English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

STROKOVNI IZZIVI SODOBNEGA KMETIJSTVA

20. in 21. novembra 2017

Kongresni center Thermana Laško

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Javna služba kmetijskega svetovanja letos organizira že 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja. Z naslovom Strokovni izzivi v sodobnem kmetijstvu želimo spomniti na pomen strokovnega dela v kmetijstvu. Zavedamo se, da sta stroka in znanje tista dejavnika, ki sta v sodobnem kmetijstvu izredno pomembna in njun pomen se bo povečeval tudi v novem programskem obdobju. Predstavljene bodo novosti in nove tehnološke rešitve zadnjih let na področjih poljedelstva, vrtnarstva, travništva in pridelovanja krme, sadjarstva, vinogradništva, govedoreje, prašičereje, reje drobnice in predelave na kmetijah z uvodnim predavanjem o strateškem načrtovanju v kmetijstvu.

 

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja bo potekal v ponedeljek, 20. in torek, 21. novembra, v kongresnem centru Thermana v Laškem, vsak dan z začetkom ob 9. uri.

 

Letošnji posvet bo poseben tudi zato, ker bomo prvič vzpostavili sodelovanje svetovalne službe v okviru KGZS s svetovalno službo Kmetijske gozdarske zbornice avstrijske Koroške iz Celovca. Temu bo namenjen drugi dan posveta, ko bomo poleg primerjav stanja v kmetijstvu v Sloveniji in Avstriji govorili tudi o primerljivosti obeh kmetijskih svetovalnih služb in metodah ter izzivih kmetijskega svetovanja v luči učinkovitih metod in digitalizacije.

 

Posvet bo zanimiv tako za kmete, predstavnike društev in organizacij, ki združujejo kmete, lokalne oblasti, javne zavode, kmetijske zadruge, izobraževalne organizacije in ostale institucije, delujoče v kmetijstvu. 


PROGRAM POSVETA

Ponedeljek, 20.11.2017

8.00Prihod in registracija udeležencev
9.00

Uvodni pozdravi:

Igor Hrovatič, vodja Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo KGZS

Cvetko Zupančič, predsednik KGZS

Tomaž Lisec, predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v DZ RS

mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS

10.00

Strokovni izzivi kmetijskega svetovanja; Branko Ravnik, direktor KGZS

10.20

Strateško načrtovanje razvoja kmetij; prof. dr. Marija Klopčič, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

11.00 Odmor
11.30

Empirično svetovalno orodje za izvajanje panožnih krožkov na primeru kmetij s prirejo mleka; Damjan Jerič, KGZS – Zavod Murska Sobota

12.00

Metode spremljanja presnovnih motenj pri kravah molznicah; Anja Mežan,  KGZS – Zavod Novo mesto

12.30

Obnova plemenske črede; mag. Darja Prevalnik, KGZS – Zavod Ptuj

Sinhronizacija estrusa pri svinjah; mag. Sašo Sever, KGZS – Zavod Murska Sobota

13.00Razprava
13.15Kosilo
14.30 

Tehnološke rešitve pri uporabi manj kakovostne in neoprane ovčje volne; Klavdija Kancler, KGZS – Zavod Nova Gorica

15.00

Prilagajanje tehnologije pridelave poljščin podnebnim spremembam; Zita Flisar Novak, KGZS – Zavod Murska Sobota

Namakanje poljščin; Marija Kalan, KGZS – Zavod Kranj

15.30

Biotično varstvo zelenjadnic; mag. Iris Škerbot, KGZS – Zavod Celje

16.00

Gospodarjenje na travinju za dvig kakovosti krme v luči podnebnih sprememb; Anton Zavodnik, KGZS – Zavod Ljubljana

16.30Odmor
17.00

Izzivi ekološke pridelave sadja in oljk; Irena Vrhovnik, KGZS – Zavod Nova Gorica

Tehnološka navodila za zaščito sadovnjakov pred spomladansko pozebo; Andrej Soršak, KGZS – Zavod Maribor

17.30 

Prilagajanje svetovanja in tehnoloških rešitev v vinogradništvu podnebnim spremembam; Roman Štabuc, KGZS – Zavod Maribor

Ali v Sloveniji lahko pridelamo kakovostno namizno grozdje?; Andreja Škvarč, KGZS – Zavod Nova Gorica

18.00

Proizvodi slovenskih kmetij – predelava na kmetijah; Andreja Krt Stopar, KGZS; 

Predelava mleka; Stane Levart, KGZS – Zavod Ptuj; prof. dr. Luka Juvančič, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

18.30Razprava in zaključek prvega dne posveta
20.00Večerja in družabno srečanje s svetovalci avstrijsko Koroške kmetijsko gozdarske zbornice

     

Torek / Dienstag, 21.11.2016

SKUPNI KONGRES KMETIJSKIH SVETOVALCEV SLOVENIJE IN AVSTRIJSKE KOROŠKE / GEMEINSAMER KONGRESS DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BERATER VON SLOWENIEN UND KÄRNTEN

9.00

Uvodni pozdravi:

Cvetko Zupančič, predsednik KGZS / Präsident der LK Slowenien;

mag. Tanja Strniša, državna sekretarka MKGP / Staatssekretärin für Landwirtschaft;

DI Gerhard Hoffer, vodja urada za kmetijstvo pri vladi avstrijske Koroške / Abteilungsleiter der Abteilung 10 beim Amt der Kärntner Landesregierung;

DI Hans Mikl, direktor KGZ avstrijske Koroške / Kammeramtsdirektor der LK Kärnten

9.30

Stanje v kmetijstvu v Sloveniji in Avstriji v letu 2016 z napovedmi za leto 2017/ Die Landwirtschaft in Slowenien und Österreich im Jahr 2016 mit Prognosen für das Jahr 2017

Stanje v  Sloveniji; Marjeta Pintar, Kmetijski inštitut Slovenije / Slowenische Institut für Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft in Österreich; Dr. Franz Sinabell, Avstrijski inštitut za ekonomska raziskovanja / Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

11.30Odmor/ Pause
12.00

Organisation der landwirtschaftlichen Beratung in Österreich; DI Hans Mikl, direktor KGZ avstr. Koroške / Direktor, LK Kärnten;

Organiziranost kmetijskega svetovanja v Sloveniji; Igor Hrovatič, KGZS / LK Slowenien

12.30

Sodobne metode kmetijskega svetovanja / Moderne Methoden der landwirtschaftlichen Beratung

Digitalna transformacija kmetijskega svetovanja; Franci Dolenc, Media Interactive;

Moderne Methoden in der Beratungs- und Bildungsarbeit in Österreich; Gerald Pfabigan, KGZ Avstrije /LK Österreich 

13.30 Razprava in zaključki / Diskussion und Abschluss

       


ZAKLJUČKI POSVETA

Zaključke posveta lahko preberete TUKAJ


PRIJAVA NA POSVET

Na posvet se lahko prijavite TUKAJ.


VABILO NA POSVET

Vabilo v pdf obliki


VIDEO POSNETKI POSVETA

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC