English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Hmeljarstvo

Hmelj je poleg vode, slada in kvasovk ena od osnovnih surovin v pivovarstvu. Pri proizvodnji piva prispeva hmelj svojo značilno aromo in grenčico.

 

Hmelj se v Sloveniji prideluje na okrog 1620 ha na območju Savinjske doline, Ptujskega polja, Koroške in Dravske doline. S to pridelavo zaseda hmelj okoli 1% njivskih površin in predstavlja blizu 1% vrednosti kmetijske proizvodnje. Povprečno pridelamo v Sloveniji od 1500 do 2000 t hmelja letno.

 

Pridelava hmelja v Sloveniji obsega 3% tržnega deleža v globalni ponudbi hmelja. Svetovno tržišče ceni izjemno kakovost in aromatičnost slovenskega hmelja. Pridelujemo več kot 17 različnih sort hmelja, prevladujejo sorte Aurora, Savinjski golding, Celeia in Bobek.

 

Za področje hmeljarstva zagotavlja KGZS-Zavod Celje specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije.

 

Delo svetovalne službe obsega poleg splošnih nalog:

 

  • priprava ustreznih rešitev na posameznih hmeljarskih kmetijah glede zasnove posestva,
  • svetovanje in načrtovanje obnove ostarelih nasadov ter dotrajanih žičnic,
  • svetovanje pri posodobitvah in obnovah namakalnih sistemov,
  • svetovanje pri obnovi linij za spravilo pridelka (obiralni stroji, sušilnice)
  • ter svetovanje varstva hmeljnih rastlin pred boleznimi in škodljivci na osnovi podatkov opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin RS,

tudi specifične naloge:


- prognoziranje namakanja, gnojenja, količine in kakovosti pridelka in tehnološke zrelosti ter svetovanje pričetka obiranja posameznih sort hmelja,


-  usmerjanje gnojenja z dušikom na osnovi hitrih nitratnih testov in za namen točnejše napovedi izvedbe posameznih tehnoloških ukrepov,


-  spremljanje meteoroloških podatkov in rasti rastlin oziroma nastopa posameznih fenoloških faz,  
- izvajanje pregledov strojne opreme, predvsem meritve kritičnih parametrov obiralnih strojev in sušilnic z namenom optimizacije delovanja,


- ocena tal na terenu in usmerjanje hmeljarjev k vzdrževanju ustrezne strukture tal kot tudi k izbiri primernih tal v primeru naprave novega nasada,


- specialistična svetovalna služba seznanja hmeljarje preko predavanj, mesečnih strokovnih srečanj, okroglih miz, strokovnih člankov ter z osebnim svetovanjem z vsemi novostmi na področju tehnologije in zakonodaje v zvezi s pridelavo hmelja.

- za čim bolj kakovostno svetovanje, izvaja svetovalna služba tudi nekatere aktualne tehnološke poskuse kot npr. aplikacija FFS, uporaba hmeljevine, gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili ter kapljično namakanje.

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC