English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Tončka Jesenko, univ.dipl.inž.kmet.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Celovška 135, 1000 Ljubljana
T: 01 513 66 36
E: toncka.jesenko@kgzs.si
Mag. Tatjana Pevec, univ.dipl.inž.agr.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
T: 03 42 55 515
E: tatjana.pevec@ce.kgzs.si
Marija Kalan, univ. dipl. inž.kmet.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
Iva Slavca 1, 4000 Kranj
T: 04 280 46 32
E: marija.kalan@kr.kgzs.si
Anton Zavodnik, univ.dipl.inž.kmet.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
Celovška 135, 1000 Ljubljana
T: 01 513 07 24
E: anton.zavodnik@lj.kgzs.si
Dr. Stane Klemenčič
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
T: 02 228 49
E: stane.klemencic@kmetijski-zavod.si
Dr. Stanko Kapun
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
T: 02 539 14 20
E: stanko.kapun@gov.si
Anka Poženel, univ.dipl.inž.kmet.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina
T: 05 367 10 72
E: anka.pozenel@go.kgzs.si
Mateja Strgulec, univ.dipl.inž.kmet.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
T: 07 373 05 76
E: mateja.strgulec@gov.si
Igor Tumpej, univ.dipl.inž.kmet.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
T: 02 749 36 27
E: igor.tumpej@kgz-ptuj.si
Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC