English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Varovanje kmetijskih zemljišč

 • KGZS  je v preteklih letih na različne načine opozarjala na zgoraj navedeno problematiko (dopisi na MKGP in MOP v zvezi s posameznimi primeri, s pobudami za spremembo zakonodaje, organiziranjem okroglih miz, sodelovanjem s pripombami pri sprejemanju prostorske zakonodaje …).
 • KGZS je že v letu 2005 podprla namero MKGP, ki je takrat začelo z aktivnostmi v zvezi s spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih, vendar so se aktivnosti ustavile in se začele ponovno šele v maju 2007.
 • KGZS  je tudi v letu 2007 podprla namero MKGP, da spremeni zakon o kmetijskih zemljiščih,  vendar so se aktivnosti ustavile.
 • KGZS  je tudi v letu 2009 podprla namero MKGP, da spremeni zakon o kmetijskih zemljiščih. Predlog sprememb zakona o kmetijskih zemljiščih je bil obravnavan v strokovnih službah in na vseh OE KGZS in izpostavah KGZS, obravnavala sta ga Odbor za zemljiško politiko, agrarne operacije in varovanje kmetijskih zemljišč pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Odbor za kmetijsko politiko pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ter oblikovala pripombe za nadaljnje usklajevanje. Pripombe so bile upoštevane na usklajevanju z MKGP. Obravnava in sprejem uradnih pripomb pa je bila narejena na seji  UO KGZS. Pripombe so bile že avgusta 2009 poslane predlagatelju. Na pripombe KGZS še ni dobila pisnega odgovora, predlog zakona pa eno leto po objavi še ni niti v vladni proceduri.

 

KGZS predlaga za izboljšanje stanja:

 

 • Uvedba začasne  prepovedi spreminjanja najboljših kmetijskih površin v zazidalne.
 • Takojšnja sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih in podzakonskih aktov,v smislu zaščite  kmetijskih zemljišč, in sicer tako, da bo zagotovljeno:

   

  • večje varstvo kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti,
  • preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč,
  • preprečevanje prehajanja kmetijskih zemljišč v roke nekmetov,
  • olajšana prodaje in menjave kmetijskih zemljišč med kmeti,
  • vzpodbujanje zaokroževanja kmetijskih zemljišč,
  • znižanje potrebnih soglasij lastnikov za uvedbo komasacije iz 80 % na 67 %,
  • uveden poostren nadzora za obdelavo kmetijskih zemljišč.
Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC