English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Priznana rejska organizacija (PRO) za prašičereja

  • Zakoniti zastopnik PRO: Cvetko Zupančič
  • Strokovni vodja PRO: Danilo Potokar
  • Kontaktna oseba: Danilo Potokar
  • Telefonska št. kontaktne osebe: 01 51 36 664, 041 366 522
  • Elektronski naslov kontaktne osebe: danilo.potokar@kgzs.si
  • Elektronski naslov PRO: kgzs@kgzs.si

 Pravila rejske organizacije:

Strokovna pravila

Postopek identifikacije in registracije prašičev bomo izvajali v skladu s Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Ur.l. RS 97/03) in v skladu s pravili rejskega programa SloHibrid.

Vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo bomo izvajali v skladu s Pravilnikom o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo (Ur.l. RS 94/03), Pravilnikom o poreklu za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke ( Ur.l. RS 94/03) in skladno s pravili rejskega programa SloHibrid.

Vpis hibridnih plemenskih prašičev v register za hibridne plemenske prašiče bomo izvajali v skladu s Pravilnikom o pogojih za vpis hibridnih prašičev v register ( Ur.l. RS 94/03), Pravilnikom o poreklu za hibridne prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke ( Ur.l. RS 94/03) in skladno s pravili rejskega programa SloHibrid.

Vsi rejci, ki so podpisali pristopne izjave, da vstopajo v priznano rejsko organizacijo v prašičereji, katere nosilec je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, in da vključujejo svoje živali v izvajanje rejskega programa SloHibrid, bodo kot člani priznane rejske organizacije imeli enake pravice in dolžnosti.

Izvajanje načela nediskriminacije

Vsi rejci, ki bodo vstopili v priznano rejsko organizacijo v prašičereji, katere nosilec je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, po njeni registraciji na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bodo postali njeni člani pod enakimi pogoji kot rejci, ki so podpisali pristopne izjave v postopku ustanavljanja. Novi člani priznane rejske organizacije bodo imeli enake pravice in dolžnosti kot ostali člani.

Vsak rejec, ki je pripravljen sprejeti pravila priznane rejske organizacije in pri rejskih opravilih upoštevati določila rejskega programa SloHibrid in v njem aktivno sodelovati, postane član priznane rejske organizacije v prašičereji, katere nosilec je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo in vpis hibridnih plemenskih prašičev v register za hibridne plemenske prašiče se bo vršil na podlagi strokovnih pravil za vse rejce pod enakimi pogoji.

Podatki pridobljeni pri izvajanju rejskega programa bodo na voljo vsem članom pod enakimi pogoji, pri tem pa bo zagotovljena osebna varnost podatkov.

Posamezni izvajalci rejskega programa, s katerimi ima priznana rejska organizacija v prašičereji sklenjene pogodbe, se v njih obvezujejo, da bodo vse storitve opravljali pri vseh rejcih pod enakimi pogoji.

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC