English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


          

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska svetovalna služba, Mestna občina Ptuj in KGZS - Zavod Ptuj, prirejajo 24. razstavo in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ.

 

Razstava bo od 16. do 19. maja 2013 v Minoritskem samostanu na Ptuju. Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije in podeljena bodo priznanja za kakovost. Za izdelke, ki so trikrat zapored dobili najvišje priznanje, bodo podeljeni znaki kakovosti. 

 

Več preberite tukaj

 

Kupujmo domace

PEFC