English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS na sejmu AGRA

Med 25. in 30. avgustom vas vabimo na razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v hali B na 56. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

 

Že vrsto let Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) aktivno sodeluje na sejmu Agra. Tudi letos bomo imeli v hali B razstavni prostor, na katerem bomo predstavili svoje delovanje in pomen. Na njem se bodo poleg osmih območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov pri KGZS predstavila številna združenja, zveze in društva, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranitvi in razvoju slovenskega podeželja. Zagotovo bo v šestih dneh, kolikor traja sejem, naš razstavni prostor prava priložnost za srečanje, pogovor in usmeritve za delo v korist slovenskega kmeta, kmetijstva, gozdarstva, ribištva in podeželja. Vljudno vabljeni, da ga obiščete!

 

 

Dogodki KGZS na sejmu

Sobota, 25. 8. 2018

13.00 – 14.00 / maneža

Odprtje govedorejske razstave z revijo razstavljenih živali mladih kmetov

 

Nedelja, 26. 8. 2018

Ponedeljek, 27. 8. 2018

9.00 – 11.30 / dvorana 5

Srečanje mladih strokovnjakov s področja kmetijstva in agroživilstva

 

10.00 – 12.30 / maneža

Ocenjevanje razstavljene goveje živine

 

12.00 – 13.00 / dvorana 3

Predavanje Podeželje kot priložnost za mlade kmete in nova delovna mesta

 

13.00 – 14.00 / maneža

Podelitev nagrad govedorejcem

 

Torek, 28. 8. 2018

10.00  – 11.30 / dvorana 1

Ob dnevu KGZS: Nova SKP – priložnost za Slovenijo in mlade kmete?

 

11.30 – 12.45 / dvorana 1

Podelitev priznanj S kmetije za vas

 

12.45 – 13.30 / dvorana 1

Druženje ob dnevu KGZS

 

Sreda, 29. 8. 2018

10.00 – 12.30 / dvorana 5

Okrogla miza: Predstavitev novega poslovnega modela v slovenski prašičereji

Podelitev priznanj najboljšim rejam

 

14.00 – 15.30 / dvorana 5

Posvet Sladkorna pesa nas povezuje – primer uspešnega povezovanja pridelovalcev v skupino proizvajalcev in priložnost za mlade kmete

 

Vabila na dogodke

Sporočila za javnost

 

Predstavitve

 

Kupujmo domace

PEFC