English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Organizacija in kontakti

Javna služba kmetijskega svetovanja in računovodski pisarni v Kranju in na Ptuju

 

Javna služba kmetijskega svetovanja nudi kmetijam informiranje in pomoč za uspešno vodenje FADN knjigovodstva. Kakovost storitev zagotavljajo dolgoletne izkušnje na tem področju (od leta 1994 dalje), strokovna usposobljenost in prisotnost kmetijskih svetovalcev na celotnem območju Republike Slovenije.

 

Organizacija dela v okviru javne službe kmetijskega svetovanja je sledeča:

 

  • KOORDINATORJI FADN – kmetijsko gozdarski zavodi so imenovali enega ali dva sodelavca za koordinatorja FADN za območje svojega zavoda. Njihovo delo med drugim vključuje tudi posredovanje informacij ostalim svetovalcem, servisiranje svetovalcev s tiskovinami in ostalimi gradivi, priprava predstavitev, predavanj, animacijskih delavnic, sodelovanje z MKGP za dodelitev šifer kmetijam, ki na novo vodijo FADN, ipd.
  • Njihovo delo vodi in koordinira koordinatorka na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije Darja Pipan, ki je tudi članica nacionalne komisije za spremljanje in izvajanje FADN knjigovodstva in zadolžena za usklajevanje dela z MKGP.

 

Ime in priimek koordinatorja

Institucija

Telefon

e-pošta

Darja Pipan

KGZS

01/513 66 28

darja.pipan@kgzs.si

Darija Trpin Švikart (nadomešča Marjana Avberšek)

KGZS – Zavod Celje

03/490 75 89

darija.trpin.svikart@ce.kgzs.si

marjana.avbersek@ce.kgzs.si

Ana Demšar Benedičič

KGZS – Zavod Kranj

04/280 46 34

ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si

mag. Vesna Velikonja

KGZS – Zavod Ljubljana

01/513 07 28

vesna.velikonja@lj.kgzs.si

Manca Kovačec

Irena Merc

KGZS – Zavod Maribor

02/228 49 46

irena.merc@kmetijski-zavod.si

manca.kovacec@kmetijski-zavod.si

Evgen Sep

KGZS – Zavod Murska Sobota

02/539 14 44

evgen.sep@gov.si

Majda Godina

KGZS – Zavod Nova Gorica

05/720 04 30

majda.godina@go.kgzs.si

Damijan Vrtin

KGZS – Zavod Novo mesto

07/373 05 78

damijan.vrtin@gov.si

Helena Vornekar

KGZS – Zavod Ptuj

02/749 36 05

helena.vornekar@kgz-ptuj.si

 

  • TERENSKI SVETOVALCI IN SVETOVALKE ZA KMEČKO DRUŽINO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - izvajajo informiranje in pomoč kmetijam na svojem svetovalnem terenu. Seznam FADN sodelavcev je tukaj.

 

 

  • SODELAVCI IZ RAČUNOVODSKIH PISARN V KRANJU IN NA PTUJU – izvajajo vnos, obdelavo in arhiviranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev za vzorčne kmetije, vključno s kontrolami (logične kontrole, kontrole na kmetijskih gospodarstvih) in pripravo poročil v skladu s predpisi Evropske unije. 

 

Ime in priimek koordinatorja

Institucija

Telefon

e-pošta

Darja Jelar

Mojca Beguš

Darja Šenk

KGZS – Zavod Kranj

04/280 46 19

04/280 46 23

04/280 46 11

fadn@kr.kgzs.si

 

Renata Jesih

Alenka Vidovič

Jasna Berlak

Kajetan Brodnjak

KGZS – Zavod Ptuj

02/749 36 46

02/749 36 49

renata.jesih@kgz-ptuj.si

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC