English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Zbiranje  in obdelava podatkov 

Zbiranje podatkov

Zbiranje podatkov temelji na inventurnih popisih, beleženju sprememb v pridelkih in živini, beleženju prihodkov in stroškov ter evidentiranju delovne sile na kmetiji.

 

Kmetije ob začetku vodenja FADN izpolnite popisni list (inventurni popis), ki se vsako leto izpolni tudi ob zaključku leta. Mesečno izpolnjujete in oddajate mesečna poročila, ki zajemajo denarno poročilo in poročilo o pridelkih, živini in delovni sili.

 

 

Obdelave podatkov

Nikakor ni dovolj, da kmetije podatke le zapisujete, temveč je potrebno poskrbeti, da se podatki ustrezno obdelajo.

 

Obdelave podatkov za vzorčnike potekajo na računovodskih pisarnah KGZS – Zavod Kranj (za kmetije, ki se nahajate na območju kmetijsko gozdarskih zavodov Nova Gorica, Celje, Ljubljana, Novo mesto in Kranj) in KGZS - Zavod Ptuj (za kmetije, ki se nahajate na območju kmetijsko gozdarskih zavodov Murska Sobota, Maribor in Ptuj).

 

Obvezniki za obdelave FADN poskrbite sami (kupite ali sklenete pogodbo za najem ustrezne programske opreme) oz. poiščete pomoč pri usposobljenih kadrih. Obdelave podatkov nudimo tudi v računovodskih pisarnah na naših kmetijsko gozdarskih zavodih Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, ki te storitve opravljajo kvalitetno in po konkurenčnih cenah.

 

Priporočila

  • Obrazce izpolnjujte vestno in sproti.
  • Če imate pri izpolnjevanju težave, se lahko obrnete na svetovalce, ki delajo v javni službi. kmetijskega svetovanja ali sodelavce iz računovodskih pisarn, ki delajo obdelave FADN.
  • Držite se rokov za oddajo poročil in obdelav.
  • Vzorčniki upoštevajte navodila za pravočasno in natančno pošiljanje podatkov FADN v računovodski pisarni Kranj in Ptuj. Navodila so na voljo tukaj
Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC