English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Odprti javni razpisi PRP 2014 - 2020

Terminski načrt objav javnih razpisov v letu 2018 je na voljo  TUKAJ

Kontakti svetovalcev, ki vam lahko posredujejo dodatne informacije, so na voljo: TUKAJ


Prvi javni razpis iz naslova podukrepa 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda 

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 1.7. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ


Prvi javni razpis za podukrep 8.4: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 23.5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ


Okvirni terminski načrt JR najdete: TUKAJ

Povezave do  javnih razpisov in obvestil na temo razpisov:

                        - Vnos zahtevkov - tehnična navodila marec 2017

                        - Vlaganje zahtevkov - vsebinska navodila marec 2017

                        - Označevanje naložbenih ukrepov PRP marec 2017


          ARHIV

 

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 6. 11. 2017 do vključno 31. 1. 2018 do 24. ure

Povezava na razpisno dokumentacijo:TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ in TUKAJ    

Predstavitev RAZPISA

 

 • 8 JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od  28.7.2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev RAZPISA


 • 3. JR za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od  28.7.2017 do vključno 30. 11. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev RAZPISA 


 • 1. Javni razpis za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od  2.6.2017 do vključno 29. 9. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu:  TUKAJ

Predstavitev razpisa in dodatna pojasnila :


 • 1. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od  2.6.2017 do vključno 29. 9. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu:  TUKAJ

Predstavitev razpisa in dodatna pojasnila :

 


 

 • Drugi javni razpis za podukrep Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od  22.5.2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

 


 • Tretji  javni razpis za podukrep Podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od  22. 5. 2017 do vključno 27. 6. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ


 

 • Razpis za gozdarstvo - podukrep 8.6 nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017.

Povazava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev  PDF


 

 • Drugi javni razpis za podukrep 4.2  Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 3. 1. 2017 do 13. 6. 2017 vključno do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ


 

 • Prvi javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva / OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od  6. 2. 2017 do vključno 21. 4. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Informacijska zloženka: Namakanje kmetijskih zemljišč: "Namakanje v kmetijstvu zagotavlja redne, visoke in kakovostne pridelke"


 

 • Šesti javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

        Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 19. 12. 2016 do vključno 12. 4. 2017 do 24. ure.

         Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

        Več o razpisu: TUKAJ

        Predstavitev PDF: TUKAJ


 

 • Prvi javni razpis za povezovanje lokalnih akcijskih skupin  – podukrep 19.3

              Upravičenci  lahko vlogo vložijo do 31. 3.2017

              Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

              Več o razpisu: TUKAJ


 

 • Prvi javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva / OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 19. 12. 2016 do vključno 10. 3. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ


 

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

PDF predstavitev TUKAJ


 

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

PDF predstavitev TUKAJ


 


 

 • Sedmi javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Upravičenci  lahko vlogo vložijo in vnesejo v elektronski sistem od 19. 12. 2016 do vključno 1. 3. 2017 do 24. ure.

Povezava na razpisno dokumentacijo: TUKAJ

Več o razpisu: TUKAJ

Predstavitev PDF: TUKAJ

 

Kupujmo domace

PEFC