English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Za več slovenskih pridelkov in živil v javnih zavodih

Šolska shema (ŠS) sedaj združuje več skupin živil in omogoča razširjeno ponudbo živil s kmetij v javne zavode

Nova šolska shema združuje sadje, zelenjavo in mleko ter nekatere mlečne izdelke. Način razdeljevanja teh živil pa je takšen, kot je do sedaj veljal za sadje in zelenjavo: dodatno, razdeljeno živilo. Za novo strateško obdobje za izvajanje Šolske sheme 2017/18 do 2022/23 je za Slovenijo namenjeno skupno iz proračuna EU (skupnosti) in nacionalne ovojnice za razdelitev sadja in zelenjave v šestih letih kar dobrih 5.500.000 evrov in za mleko in mlečne izdelke za obdobje šestih let kar 2.400.000 evrov. To je denar, ki ga prejmejo ponudniki (kmetije, zadruge, podjetja, trgovci), ki bodo dostavili živila v šole in centre šolskih in obšolskih dejavnosti.

V novo Šolsko shemo je vključenih 443 šol, od teh jih bo kar 277 razdeljevalo tudi mleko in mlečne izdelke. V ukrep se lahko vključijo osnovne šole in gojenci v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (ne glede na njihovo starost).

 


Kako postati ponudnik

Svetovalci za kratke verige zbirajo ponudnike za razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka/mlečnih izdelkov, kateri so javno objavljeni na spletni strani KGZS. Če bi se želeli vpisati kot ponudnik za kateregakoli od zgoraj naštetih živil, lahko to storite preko svetovalca vašega zavoda, zadolženega za kratke verige, ali pa neposredno s posredovanjem podatkov prek obrazca, ki je dosegljiv na naši spletni strani (http://www.kgzs.si/gv/razvoj-podezelja/solske-sheme.aspx), na e-naslov: klara.otonicar@kgzs.si.


Več o novi šolski shemi si lahko preberete TUKAJ.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC