English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Fizične osebe (obvezni člani)

Izhodiščna meja za članstvo znaša 167,00 evrov katastrskega dohodka (ta znesek se po zakonu valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka), zato je meja lahko vsako leto drugačna.

Odmera zborničnega prispevka za leto 2017 (v letu 2018)

Zbornični prispevek se obračunava glede na višino katastrskega dohodka 30. junija prejšnjega leta. Za odmero zborničnega prispevka za leto 2017 znaša v letu 2018 meja za članstvo 66,80 evra katastrskega dohodka.

Člani KGZS so fizične osebe:

 • ki so lastniki, zakupniki ali imetniki pravice uporabe kmetijskih zemljišč.
 • ki kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost kot svoj glavni poklic in nimajo katastrskega dohodka so pa zavezani za davek od dohodka iz kmetijstva (npr. perutninarstvo, trsničarstvo).
 • ki so invalidsko in pokojninsko zavarovani kot kmetje (zavarovanci).
 • ki imajo registriran s.p. za kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost (samostojni podjetniki).

Članarina za obvezne člane

 • odmera fizičnim in pravnim osebam na podlagi katastrskega dohodka -  v višini 4,8 % od ugotovljene osnove, a ne manj kot pavšalni znesek 8,35 evra (pavšalni znesek plačajo vsi, ki imajo katastrski dohodek od 66,80 do 173,96 evra).
 • odmera zavarovancem - v višini pavšalnega zneska 3,34 evra
 • odmera samostojnim podjetnikom - v višini 1,53 % od ugotovljenega dobička
Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC