English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Mednarodni kongres EU 12

»Prihodnost skupne kmetijske politike - enaki pogoji za vse kmete«

Direktor KGZS Igor Hrovatič in podpredsednik KGZS Branko Tomažič sta se 2. junija 2009 v Brnu na Češkem udeležila mednarodnega kongresa EU 12 na temo »Prihodnost skupne kmetijske politike – enaki pogoji za vse kmete«.

Kongresa so se udeležili predstavniki nevladnih kmetijskih organizacij iz Bolgarije, Češke, Francije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Slovaške, Švice, Ukrajine in Slovenije, ki so predstavili stališča držav članic EU na temo »Prihodnost skupne kmetijske politike - enaki pogoji za vse kmete«.

Direktor KGZS Igor Hrovatič je izpostavil pomen proračunskih podpor slovenskemu kmetijstvu, ki se v prihodnje realno ne smejo zmanjševati. Slovenija se bo še naprej zavzemala za tako obliko neposrednih plačil, ki bo po načelih trajnega gospodarjenja s kmetijskim prostorom vzpodbujala tržno pridelavo hrane. Slovenija prav tako ponovno zahteva razmislek o smiselnosti postopnega povečanja mlečnih kvot in njihovi ukinitvi v letu 2014/2015 in podpira krepitev politike razvoja podeželja v finančnem smislu.

Hrovatič je poudaril, da Slovenija močno nasprotuje regionalnim plačilom kot edini obliki neposrednih plačil v prihodnje. Zavzel pa se je tudi za aktivno uporabo 68. člena uredbe o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor. Ta člen državam članicam EU omogoča, da lahko do deset odstotkov nacionalnega svežnja namenijo določenim načinom kmetijske pridelave ali reji živali, ki so pomembni za varovanje in izboljšanje okolja, ali za izboljšanje kakovosti in trženja kmetijskih proizvodov.

Sprejem deklaracije

Osrednja točka kongresa je bilasprejem Deklaracije, ki zahteva skupno kmetijsko politiko v vseh državah članicah EU. Zaradi »dvojne« skupne politike in zgodovinskih prednosti v starih državah članicah EU prihaja do nesorazmerij v kmetijstvu med starimi in novimi državami članicami, kar ogroža položaj kmetijstva v celotni Evropi. Najbolj je ogrožena reja goveda, zlasti proizvodnja mleka.

Deklaracija se zavzema za sodelovanje starih in novih držav članic, da bi lažje zagotovili stroškovno pokrivanje cen za kmetijske proizvajalce v vseh evropskih regijah. Deklaracija poziva k odpravi protekcionizma v okviru skupne kmetijske politike in k sprejemu učinkovitih ukrepov, ki bodo zagotovili enakost in konkurenčnost kmetov v novih državah članicah EU. V deklaraciji je zapisana zahteva, da se po letu 2013 uporablja enoten sistem neposrednih plačil v vseh državah članicah EU in da se sprejmejo novi ukrepi, ki bodo zagotovili večjo zavarovanost in obvladovanje tveganj v kmetijstvu, ter zahteva, da se poravnavanje neposrednih plačil v novih državah članicah EU izvrši že v letu 2010 in ne šele v letu 2013. Zaradi ogroženosti reje goveda in zlasti proizvodnje mleka se Deklaracija zavzema za takojšnje sprejetje vseh razpoložljivih ukrepov za podporo trgu mleka in za začasno zmanjševanje proizvodnje mleka skozi sistem mlečnih kvot. Na kongresu so pozvali tudi k udeležbi  na evropskih mlečnih demonstracijah, ki bodo 22. 6. 2009 v Luksemburgu. Demonstracije podpirajo vse nevladne kmečke organizacije držav članic EU.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC