English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Strokovni odbor za čebelarstvo

Seznam članov

ImePriimek 
DamjanMedvedpredsednik
dr. StankoKapunpodpredsednik
ŠtefanIngliččlan
MihaMetelkočlan
SlavkoPavloviččlan
JožeŠkuljčlan
GabrijelaSalobirstrokovna tajnica

 


1. 3. 2018  Tretja seja:  Dogovor o tesnejšem sodelovanju s ČZS

 

V drugi polovici februarja je potekala tretja seja SO za čebelarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, na kateri je sodeloval tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan Noč.

 

Noč je predstavil vse aktivnosti in organiziranost dela ČSZ, ki v vseh pogledih in področjih zastopa in aktivno dela v dobro slovenskih čebelarjev in spodbuja gospodarno rejo čebel.

 

Sledilo je pooblastilo člana SO za čebelarstvo pri KGZS, da permanentno seznanja z delom oz. sklepi ČZS tudi SO za čebelarstvo pri KGZS, kar bo zagotovo koristno in tvorno za nadaljnje delo odbora. Tako SO za čebelarstvo KGZS podpira prizadevanja ČZS v vseh aktivnostih glede reševanja vprašanja  hude gnilobe čebelje zalege, da bo nova pašna sezona manj ogrožena.

 

Ker je lani v mnogih delih države slabo ali pa sploh ni medilo, se zdi, da se pridelan med lepo proda, ker je navidezno ves med slovenskih čebelarjev prodan; v resnici pa se tuji medovi močno sidrajo na slovensko tržišče z izredno nizkimi cenami, kar lahko dolgoročno zelo poslabša ekonomiko pridelave medu in drugih čebeljih pridelkov v Sloveniji.

 


19. 01. 2018 Druga seja: V žarišču pozornosti zdravje čebel in tržne razmere

 

Strokovni odbor za čebelarstvo pri KGZS je na svoji 2. seji, 15. januarja 2017, obravnaval zelo aktualno vsebino bolezni huda (ameriška) gniloba pri čebelah, ki se zatira po zakonu.

 

Glede na razpravo s predstavniki Uprave za varno hrano in Nacionalnim veterinarskim inštitutom je odbor sklenil, da pripravi predloge za spremembe zakonskega predpisa tako, da se zdravstveno stanje ne poslabša, hkrati pa se omogoči hitrejše razreševanje postopkov pri čebelarstvih, pri katerih s pregledi niso ugotovili hude gnilobe in tudi s posebno skrbjo do čebelarstev, ki se ukvarjajo z zrejo matic.

 

Odbor je tudi razpravljal o dampinških cenah medu nekaterih trgovcev, ki lahko dolgoročno ogrozijo čebelarje, ki jim dejagvnost pomeni pomemeben vir dohodkov, še zlasti družinske čebelarje.

 

Pereči temi bo odbor obravnaval tudi na naslednji seji. Konstruktivne predloge na obe vsebini lahko posredujte na e-naslov: gabrijela.salobir@kgzs.si

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC