English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Strokovni odbor za rejo drobnice in gojenje divjadi v oborah

Seznam članov

ImePriimek 
RomanSavšekpredsednik
MarkoKogelnikpodpredsednik
EvgenGerželjčlan
JanezGoršečlan
NevoPregeljčlan
PeterRazingerčlan
JanezSmrtnikčlan
Jože Vovkčlan
MihaelZagoženčlan
AlbertaZorkostrokovna tajnica

 

24. 4. 2018 SKP mora bolj upoštevati težje pogoje kmetovanja

 

Strokovni odbor (SO) za rejo drobnice in gojeno divjad v oborah pri KGZS se je v mesecu aprilu 2018 sestal že petič. Člani SO so v okviru sestanka razpravljali o ukrepih PRP 2014-2020. Ponovno so izpostavili ukrep dobrobit živali (DŽ) paša drobnice, podporo za rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem v okviru KOPOP ter kalkulacijo plačila za EK-travinje.

 

Nadalje je razprava tekla o dinamiki izplačil ukrepov kmetijske politike, skupni kmetijski politiki po letu 2020, pripravi specifikacije za izbrana kakovost (IK) meso drobnice ter problematiki prisotnosti zavarovanih živalskih vrst, kamor spadata volk in medved.

 

Člani SO so med drugim sprejeli sklep v katerem pozivajo pristojno ministrstvo, da v okviru nove finančne perspektive SKP po letu 2020, nameni sredstva tudi izpostavljenim panogam, kamor po mnenju članov odbora, spada tudi drobnica.

 

Izpostavili so, da je treba ohraniti ukrep namenjen obdelovanju površin na strmih območjih kot npr. S35, S50. Prav tako se mora ohraniti plačilo za ekološko travinje, katerega plačilo mora biti vezano na obtežbo, opredeliti je treba definicijo aktivnega kmeta in ohraniti plačilo za namen dobrobiti živali ter rejo posameznih gospodarsko pomembnih pasem. Prav tako je potrebno vpeljati možnost proizvodno vezanega plačila.

 

Nadalje so predlagali, da plačilna agencija poskrbi za čim krajše obdobje izplačil posameznih ukrepov kmetijske politike in da le-to obdobje ni daljše od enega meseca. Sektor drobnice bo nadaljeval tudi s pripravo specifikacije za vključitev v IK meso drobnice, ponovno pa so izpostavili problematiko pojava velikih zveri in pozvali pristojno ministrstvo, da pripravi strategijo razvoja sektorja drobnice v bodoče. (AZ)

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC