English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Strokovni odbor za socialno varnost, kmečko družino, kmetice in podeželsko mladino

Seznam članov

ImePriimek 
MarijaMetličarpredsednica
AntonPlevčakpodpredsednik
GregorFrasčlan
AntonIlcčlan
Anton TonjoJanežiččlan
IvankaKocijančiččlanica
MarjanaKužnikčlanica
HedvikaVidicčlanica
MarijaŽerjavčlanica
AndrejaKrt Stoparstrokovna tajnica

 

13. 4. 2018 Druga seja:  Nazaj na konja!

 

Strokovni odbor za socialno varnost, kmečko družino, kmetice in podeželsko mladino pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) se je tokrat sestal na Ptuju. Najprej so si ogledali delovanje  Zavoda za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja »Nazaj na konja«, ki ga v okviru kmetije in družinskega podjetja že 10 let uspešno vodita zakonca Goljevšček.

 

Zanimiv je bil njihov oris sodelovanja človeka in konja v terapevtskih obravnavah in načina zaznavanja okolja, ki vpliva na posameznikovo obnašanje.

 

Metka Demšar Goljevšček

 

Preko opazovanja konj v čredi, spoznavanja konjevih značajnih lastnosti, reakcij in načinov komuniciranja, se posameznik uči spoznati lastni odnos v družbi, družini, … in ga tako z učenjem primernejših vzorcev lahko izboljša, je povedala Metka Demšar Goljevšček. Sproščeno gibanje med 32 terapevtskimi konji in dojemanje kolektivnih interakcij so preizkusili tudi člani odbora in bili zelo prijetno presenečeni.

 

Kakšen je položaj kmeta v družbi?

 

V vsebinskem delu je odbor obravnaval vprašanje razumevanja položaja kmetov v družbi in nerazumevanja njegove vloge v širšem družbenem okolju sektorju. Enotne zahteve, oblikovane v sklepih, temeljijo na dejstvu, da mora država ustvariti take pogoje, da si lahko vsak zase zagotovi človeka vredno, dostojno življenje. Pri tem se ne sme zanemariti šibkejših skupin, v katere smemo razvrstiti tudi mnoge kmetice in kmete, ki imajo na podeželju večplastno vlogo.

 

In še več kot to, kmet ve kaj bo sejal, ne ve pa, kaj bo žel! Tako pri svoji dejavnosti, ki poteka pod milim nebom, ni v enakem položaju z industrijsko načrtovano proizvodnjo in je njegovo pričakovanje družbenega pripoznanja na področju socialne varnosti popolnoma upravičeno, so dejali člani odbora.

 

Strokovni odbor je na podlagi razprav sprejel sklepe:

  • KGZS naj s pristojnimi ministrstvi uredi pripoznanje posebnega položaja pri obračunavanju in izplačevanju bolniške odsotnosti na podlagi zavarovanja kmetov od prvega dne dalje,
  • strokovni odbor se zavzema za splošni univerzalni dodatek za vsakega otroka do dopolnjenega 15. leta starosti na kar se všteva v izračun materialnega položaja pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
  • naj se naredi analiza zahteve za po uvedbi univerzalnega dodatka za vse državljane,
  • z namenom kakovostnega prehranjevanja naših otrok, za njihovo zdravo rast in razvoj, prizna izračun vrednosti obroka plačane malice v vrtcih in osnovnih šolah do višine, ki omogoča pripravo obroka z lokalno pridelanimi živili.

 

Strokovni odbor se je seznanil tudi s predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi, ureditvi začasnega in občasnega dela v kmetijstvu, predlogu pavšalne obdavčitve izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in s predlogom sprememb in dopolnitev uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji ter s predlogom ureditve dobave lokalnih živil v javne ustanove. (AKS)

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC