English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Strokovni odbor za sonaravno in ekološko kmetijstvo

Seznam članov

ImePriimek 
JanezOcepekpredsednik
HedvikaVidicpodpredsednica
AlešBalončlan
Majadr. Kolarčlanica
BoštjanKosecčlan
AntonKukenbergerčlan
FlorjanLebančlan
FrancPlatnarčlan
mag. JožefPratnekarčlan
AntonJagodicstrokovni tajnik

 

 

22. 01. 2018 Tretja seja:  Ekološko kmetijstvo v Sloveniji se bo še širilo

 

Na 3. seji strokovnega odbora za sonaravno in ekološko kmetovanje pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so člani obravnavali vrsto pomembnih tem, povezanih z prihodnostjo tega dela kmetijstva v Sloveniji.  

 

Evropski trg z ekološkimi proizvodi je vreden okoli 27 milijard EUR, kar je približno 125 odstotkov več kot pred desetimi leti. Mnogi veljavni predpisi, ki so v obdobju zadnjih 20 let opredeljevali ta del kmetijstva, so potrebni prenove, nenazadnje tudi zaradi sprememb, do katerih je v ekološkem sektorju v Evropski uniji prihajalo v zadnjih dveh desetletjih.

 

Ekološko kmetijstvo ni več nepomembno, saj zaseda v Evropi skoraj 12 milijonov ha površin, njegovi proizvodi niso več nišni proizvodi evropskega kmetijsko-živilskega sektorja, kot je veljalo ob uvedbi veljavnih predpisov.

 

Gre za enega od najbolj dinamičnih sektorjev evropskega kmetijstva. Tega si želimo tudi v Sloveniji. Nova Evropska uredba je tik pred objavo in z ključnimi vsebinami se bomo morali zelo kmalu podrobneje seznaniti in ga implementirati v vseh posebnostih, ki jih v Sloveniji lahko pozitivno izkoristimo.

 

Zato je bila bodoča ureditev ekološkega kmetovanja na osnovi nove uredbe EU, sprejem in implementacija v državah članicah osrednja tema tokratnega sestanka odbora. V nadaljevanju so se seznanili s pripravami na izvedbo podukrepa PRP št. 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Pri tem so člani aktivno predlagali določene izboljšave, ki bodo ob morebitni uveljavitvi s strani MKGP doprinesli k razvoju tako zaželenega skupnega nastopa tega sektorja  na trgu.

 

Ker je treba razvoj spodbujati z investicijskimi vlaganji, so se člani odbora seznanili z uspešnostjo ekoloških kmetov na različne razpise in posebnem razpisu za ekološke kmete. Ugotovitve zaenkrat kažejo na voljo ekoloških kmetov po razvoju, ker pa so postopki do končnih odločitev dolgotrajni, še ni mogoče razpolagati z dokončno in realno sliko.

 

Katalog dovoljenih sredstev v ekološkem kmetovanju je dobra podlaga za pravilne odločitve kmetov pri dodajanju snovi v krogotok na ekoloških kmetijah. Člani odbora za sonaravno in ekološko kmetovanje so v razpravi podkrepili potrebo po pripravi spletne oblike seznama z iskalnikom za vse vrste potreb. Na trgu v Sloveniji bi morali biti samo preverjeni in pravilno označeni proizvodi, ki bi bili hkrati vpisani v tak vsem dostopen brezplačen seznam. Trenutno kmetje niso na varni strani, sedanji sistem jemlje tudi veliko časa za sprotno preverjanje tako kmetom, svetovalcem in kontrolnim organizacijam.

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC