English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Dejavnost Zavoda za certifikacijo gozdov

 
Zavod za certifikacijo gozdov je bil v mesecu decembru 2004 registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Ustanovitelja tega Zavoda sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija (KGZS) in Gospodarsko interesno združenje gozdarstva. Zavod za certifikacijo gozdov je organiziran kot zaseben neprofiten Zavod ustanovljen v skladu z Zakonom o Zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96). Osnovna dejavnost Zavoda bo podeljevanje pravice do uporabe logotipa PEFC (Program za potrditev certifikacijskih shem), ki je zaščitena blagovna znamka Sveta PEFC. V letu 2007 je bila potrjena Slovenska shema za certifikacijo gozdov, ki omogoča certifikacijo gozdov in sledljivosti lesa v Sloveniji.
 
Področje dejavnosti oziroma delovanja Zavoda za certifikacijo gozdov je gozdarstvo, konkretno promocija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, v kateri vidimo priložnost za prispevek k izboljšanju gospodarjenja z gozdovi, prav tako pa možnost za prispevek lastnikom gozdov ter gospodarskim subjektom, ki se ukvarjajo s prodajo lesa in izdelkov iz lesa.
 
Najpomembnejše naloge Zavoda  so:
 • podpiranje  in pospeševanje  trajnostnega  upravljanja z gozdovi preko Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC),
 • delovanje  kot uradni predstavnik PEFC za Slovenijo,
 • usklajevanje in razvijanje  programov za certificiranje gozdov po sistemu PEFC,
 • usklajevanje in razvijanje  programov za  izvajanje nadzora izvora lesa, ki bo v skladu z zahtevami PEFC,
 • opredeljevanje skupnih elementov  in zahtev, ki jih mora izpolniti slovenska certifikacijska shema,
 • uvajanje  meril za  certifikacijo gozdov po sistemu Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem  za Slovenijo,
 • analiziranje različnih  ukrepov v procesu razvoja meril certifikacije in objavljanje rezultatov,
 • v skladu z navodili PEFC podeljevanje pravice do uporabe logotipa PEFC,
 • krepitev  in izboljševanje  pozitivne podobe gozdarstva in lesa kot obnovljive surovine,
 • vzpodbujanje lastnikov gozdov in vseh zainteresiranih za sodelovanje pri delovanju Zavoda.

Na kratko

Zavod za certifikacijo gozdov

Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 51 36 600

Telefaks: +386 (0)1 51 36 650

E-pošta: info@pefc.si

www.pefc.si

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC