English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Direktor

Direktor vodi in skrbi za delovanje zborničnega urada.

Direktor:

Branko Ravnik

T: 01 51 36 700
E: branko.ravnik@kgzs.si 

Branko Ravnik se je rodil 3. avgusta 1961 na Jesenicah. Po končanem šolanju na Kmetijskem šolskem centru Grm Novo mesto, kjer je pridobil naziv kmetijski tehnik, in služenju vojaškega roka je nadaljeval študij na oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete in leta 1985 pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva - živinorejske smeri. Je poročen in oče petih otrok. Aktivno govori angleško, hrvaško, srbsko, pasivno nemško.

Najprej se je zaposlil na domači kmetiji in nato v začetku leta 1986 na Kmetijsko gozdarski zadrugi Srednja vas v Bohinju kot kmetijski pospeševalec, kasneje pa kot vodja enote Kmetijstvo v isti zadrugi. Leta 1992 se je spet zaposlil na domači kmetiji in z družbenikom ustanovil ter vodil zasebno podjetje, katerega glavna dejavnost je bila izdelava računalniških programskih rešitev, predvsem za področje kmetijstva.

Po ustanovitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je leta 2001 postal vodja Kmetijske svetovalne službe Slovenije. Njegova naloga je bila koordinacija delovanja te službe pri izvajanju strokovnega svetovanja, poseben poudarek je bil dan izvedbi ukrepov kmetijske politike na terenu v času pred in po vstopu Slovenije v EU. Pomemben del aktivnosti je bil namenjen koordinaciji priprave strokovnih mnenj in stališč na zakonodajo, ki se je sprejemala v tem času.

Oktobra 2005 je bil imenovan za direktorja KGZS – Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. Poleg operativnih nalog vodenja in prilagajanja strokovnih služb zahtevam sodobnega časa je dal poseben poudarek vzpostavitvi tržnih dejavnosti zavoda na področju kmetijstva, povezanih z ekonomiko poslovanja na kmetijah.

Marca 2007 je bil imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, julija istega leta pa je bil imenovan za generalnega direktorja tega direktorata za dobo pet let.

Funkcijo direktorja KGZS opravlja že drugi mandat. Prvi štiriletni mandat je nastopil s 1. januarjem 2014, drugega pa s 1. januarjem 2018. 

 

 

 

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC